Case Study: Tunnel Ontwerp met ANT

In een groot infra project in het Zuidwesten van Nederland is gebruikt gemaakt van ANT voor het ontwerpen van een tunnel. Hiervoor is zowel bij het geotechnische en constructieve berekeningen als zowel het opbouwen van model gebruik gemaakt van ANT als centrale database om project informatie uit te wisselen.

In deze whitepaper worden kort de voor- en nadelen besproken.