Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn een samenwerking tussen mensen, een organisatie. We omarmen verschillen en integreren deze, we zijn divers en inclusief. Altijd op zoek naar groei, van onszelf, van ons team en van waarde voor onze klanten.

Zo kijken we ook naar IT systemen, ieder voor een specifiek doel ontworpen, wij en/of onze klanten gebruiken deze systemen in hun kracht EN laten ze samenwerken waar het gewenst is in de optimale balans om de gestelde doelen ter realiseren.

We geloven in de blauwe en groene economie. De juiste verhouding tussen economie, de zorg voor elkaar en de natuur, biedt perspectief voor onze huidige generatie en voor de generaties die na ons komen.

Daarom heten we CollaborAll en is ons logo blauw en groen.

CollaborAll is opgericht in 2015 en bestaat nu 5 jaar, tijd voor een nieuwe website, tijd om ook te laten zien waar we voor staan, wat we hebben gedaan en wat we nog meer gaan doen.

En ja, na 5 jaar geloven nog steeds in samenwerking.

Als het gaat om samenwerken aan het ontwerpen, realiseren en beheren van bijvoorbeeld een gebouw, een weg, een brug, een viaduct, een asset, een object, dan bestaat er nog steeds behoorlijke verzuiling. Soms vinden deze zuilen hun fundament in commercie of contracten, gebaseerd op zekerheid die samenhangt met kennis uit het verleden, soms in het beschermen van specifieke kennis en de angst dat het delen ervan de eigen positie in keten kwetsbaarder wordt. Maar ook in-hokjes-denken  bij opdrachtgevers, gebaseerd op ervaringen uit het verleden, die een garantie voor de toekomst zouden moeten zijn…

Als we één ding hebben ervaren dan is het dat er weinig of niet (al dan niet bewust) wordt geleerd van fouten uit het verleden. 

Projecten worden telkens opnieuw opgestart, vaak vanaf scratch, soms op basis van vorige vergelijkbare projecten, maar zelden met de leerervaringen van het vorige project ingebouwd.

Logisch, want nieuwe projecten werken met andere team samenstellingen. Ieder team(lid) brengt zijn eigen kennis en ervaring mee, maar ook zijn eigen werkwijze en/of dat van het bedrijf waar zij of hij voor werkt, met bijhorende processen en ondersteunende informatiesystemen.

Dit is een plek waar CollaborAll het verschil wil en kan maken. Toch effectief samenwerken op één project zonder dat iedereen zijn eigen (bedrijfs)werkwijze moet aanpassen. 

Wat wij doen

CollaborAll integreert en organiseert de samenhang tussen de processen en informatieuitwisseling die nodig is om een bouwwerk te realiseren. We halen inefficienty uit de processen en organiseren de data zodanig dat de juiste informatie, in de juiste versie met de juiste partijen kan worden gedeeld.

We doen dit door gebruik te maken van de (open) marktstandaarden voor processen en dataformaten en daar waar deze niet voldoen, realiseren we deze zelf.  

 

We hebben ervaren dat onder de druk van projecten verandering van werkwijze en gebruikte software lastig is. Onze methodieken zijn er daarom op gericht om schaalbaar, verandering met gepaste stappen door te voeren.

We adviseren over, implementeren en beheren, toonaangevende (Cloud) ERP en EAM platforms zoals SAP, Oracle, Microsoft en IBM Maximo om de bedrijfsspecifieke processen te ondersteunen.

Ook adviseren we over en implementeren toonaangevende PLM, BIM en GEO platforms zoals Primavera Autodesk, Trimble, Bentley, Hexagon en ESRI voor de project of product specifieke processen.

We ontwikkelen steeds meer flexibele en schaalbare standaard integraties tussen deze Enterprise en Project applicaties en processen.

Zo maken we het inzetten van Virtueel Ontwerpen, Bouwen en Beheren instrumenteel voor het vergroten van financiële rendementen, hogere kwaliteit en betere betaalbaarheid. De onderliggend gecreëerde True 3Digital Twin is de basis voor allerlei ‘Smart’ toepassingen, zoals Smart Buildings en Smart Cities. 

Wie wij helpen

We helpen organisaties zoals ingenieursbureau’s, architecten, bouw- en intallatiebedrijven, technisch- en zakelijke dienstverleners. Steeds vaker zijn we betrokken bij nieuwe ondernemingen die met vernieuwende business modellen op basis van innovatieve IT en data gedreven processen andere posities in de keten kunnen innemen dan men traditioneel zou verwachten.    

 

Netwerk Organisatie

CollaborAll is een Netwerk Organisatie.

Recent heeft het streven naar wendbaarheid, resultaatgerichtheid, ‘de menselijke maat’ en ‘sturen op verantwoordelijkheid’ de netwerkorganisatie een nieuwe impuls gegeven.  

Tegelijk is er de ontwikkeling dat de samenwerking tussen organisaties belangrijker wordt. De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds afhankelijker van hechte partnerrelaties. Soms in de vorm van tijdelijke allianties, vaak ook als langdurige samenwerkingsverbanden.”, aldus managementsite.nl.

Niet naar aanleiding van dit onderzoek, maar op basis van onze eigen ervaringen, blijkt deze organisatievorm het best bij ons te passen.

We streven naar de juiste balans tussen zelfstandigheid en gemeenschappelijk belang. Een balans die op veel manieren tot uiting komt: vrijheid vs gebondenheid, ondernemerschap vs gezamenlijke kracht, autonomie en interdependentie, sturing en zelforganisatie.

Wil je weten hoe we deze balans invullen? Of heb je iets waarmee we samen onze klanten beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op en kijk welk gewicht jij in de schaal kan leggen binnen CollaborAll.  

Winstgevend bouwen?

Samenwerken

Sluit je aan bij onze community en maak deel uit van onze visie om samen te werken aan een betere manier van bouwen.

[email protected]

Binnen één werkdag antwoord

+31 (0) 85 401 60 15