Floriade Bruggen

In opdracht van de bruggencampus Flevoland-Floriade ondersteunen we met de Gemeenschappelijke Data Omgeving de bouw van 2 circulaire bruggen op het Floriade Expo 2022 terrein in Almere. De organisatie rondom deze gebiedsontwikkeling, in combinatie met een naderende deadline voor de opening van het Floriade Expo terrein in april 2022, is het hebben van een Gemeenschappelijke Data Omgeving belangrijk om de actuele informatie en de afstemming van de bouwlogisitek te organiseren.

Meer informatie over de bruggencampus: https://www.flevoland.nl/Dossier/Detail/Bruggencampus-Flevoland

Inzet GDO

De bruggen en alles wat we hier over leren, leggen we vast in de Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO): een portaal om kennis en ervaring vast te leggen en (zoveel mogelijk open source) te delen en partijen te verbinden, waarin we met open data circulair bouwen in de bruggensector proberen te versnellen. Het platform bestaat uit 2 onderdelen:

  • Kennis, ervaringen, voorbeelden die opgedaan zijn bij het oplossen van een praktijkgericht vraagstuk.
  • Een data platform die samenwerkende partijen tijdens de bouw van een brug zullen gebruiken om onder andere het ontwerp en de bouwwerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en faalkosten zo veel mogelijk te verlagen.